Herbestemming marechausseegebouw Ede

20 juni 2024

Teus Advies herbestemming Marechaussee kazerne Ede

Sommige opdrachten zijn werkelijk pareltjes. Eén ervan is de herbestemming van het voormalig Marechausseegebouw op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede. Voor dit project verzorgden wij de procesbegeleiding en de vergunningsaanvragen. Ook de bouwplanontwikkeling en -uitwerking, het inrichtingsplan voor de buitenruimte en de subsidieaanvragen voor de restauratie en herbestemming van het monument hebben we opgepakt. Met een prachtig resultaat!

Op het voormalig kazerneterrein in Ede staat aan de Verbindelaarsweg het oude Marechausseegebouw. Het pand fungeerde vroeger onder andere als politiepost, inclusief cellen en verhoorkamer. In 2020 kwam het gebouw voor herbestemming op de markt.

We werken vaker samen met een partij die het prachtig vindt om monumenten op te knappen en nieuw leven in te blazen. Deze partij benaderde ons in 2020: het pand komt te koop, laten we een plan maken. Dit heeft geleid tot een bieding bij de gemeente met een voorstel voor de restauratie en herbestemming. Er waren meer gegadigden, maar het pand werd uiteindelijk aan onze opdrachtgevers gegund.

 

Procedure

Het pand krijgt op de benedenverdieping diverse huurders, gericht op creativiteit en ambacht. De bovenste twee verdiepingen gaan een gezinshuis huisvesten, met woonruimte voor een gezin met pleegkinderen en bovenin appartementen voor de oudere kinderen. Onderdeel van ons voorstel was het restaureren van het pand, maar ook het een nieuwe functie geven. We wisten dat de gemeente ambachtelijke functies in het pand wilde huisvesten. Als je een plan indient waar dat in zit levert dat een plus op. Daarin schuilt de kracht van ons bureau; het is de kunst om goed te luisteren wat de gemeente zegt en als het even kan er uitvoering aan geven (en het ook duidelijk te zeggen als iets niet kan of niet haalbaar is).

 

Verkenning van het monument

Als je met een monument gaat werken, moet je weten wat je doet. Dat betekent ook dat we deskundigen aanhaken op het gebied van monumenten. Wat moet er bewaard blijven, wat mag er weg? De oude betonnen trappen en de prachtige houten balken wilden we uiteraard behouden. Maar de systeemplafonds konden er uit. Op basis van deze analyse hebben we een ontwerp gemaakt. Uiteraard gaat zo’n plan ook weer langs de gemeente, we wilden bijvoorbeeld een trap met balustrade aan de achterzijde van het gebouw. Zo kunnen de bewoners van de bovenverdieping eenvoudig naar hun buitenruimte. Dat soort aanpassingen kosten wel wat gesprekken. Ook moesten we er een omgevingsvergunning voor aanvragen. Geen probleem, dat doen we vaker.

 

Het mooiste van het project is toch wel dat je samenwerkt met partijen die allemaal het belang zien van het bewaren van zo’n mooi monument.

 

Provinciale subsidie

Het restaureren van een monument is erg kostbaar, zeker als het hele pand aangepakt moet worden. Dit vraagt om een goede begroting. Subsidie krijgen voor een project biedt dan ook meer mogelijkheden in de uitvoering. Dat is bij dit project gelukt, de herbestemming van het marechausseegebouw kreeg van de provincie Gelderland een subsidie van 500.000 euro voor het renoveren, verduurzamen en herbestemmen.
We zijn blij dat het gelukt is om de provinciale subsidie binnen te halen. Het vraagt veel overleggen, de aanvraag indienen en begrotingen maken, samen met aannemer. Deze subsidie is speciaal bedoeld voor herbestemming van monumenten en financiert met name het onrendabele deel van de ontwikkeling. Deze subsidie is essentieel voor het laten slagen van het project.

 

Nog éven

We hebben in 2022 de vergunning gekregen om te starten. In 2023 is de restauratie op begonnen. Toen de subsidie werd verleend, kwam de uitvoering helemaal op stoom.

De oplevering van het pand zal binnen enkele maanden plaatsvinden. Beneden is al volop bedrijvigheid te zien. Tijdens de Dag van de Bouw, op 8 juni 2024, mochten we aan bezoekers uit de omgeving laten zien hoe mooi het allemaal wordt, welke aanpassingen we hebben gedaan en welke oude elementen terug te vinden zijn. Sommigen bezoekers hadden nog in dit gebouw gewerkt en hadden prachtige verhalen. Over vernuftige ventilatiesystemen in de ziekenboeg van het pand (de huidige woonkamer op de eerste verdieping) en het waarom van de stevige stalen buizen rondom het klapraam in één van de kamers (de verhoorkamer, waar eens een verdachte ontsnapte uit het gemakkelijk te openen raam). Het pand ademt geschiedenis en we zijn er trots op dat behouden blijft voor de omgeving én dat we het zo’n mooie nieuwe bestemming hebben kunnen geven.

Een project in samenwerking met Studio de Block, Blankestijn Advies, De Slijpkruik, AKKER Engineering en FP Adviesbureau.

Benieuwd naar het pand en naar de bedrijven op de benedenverdieping? Je vindt het gebouw aan de Verbindelaarsweg 105 in Ede.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 06 (1)

Ontdek wat mogelijk is

Wil je bouwen, verbouwen, slopen of een bestaand perceel of een bestaand bouwwerk een andere bestemming geven? Dan heeft dit impact op de leefomgeving. En dit maakt dat je met regels te maken hebt. Denk aan regels vanuit lokale en provinciale en overheden, waterschappen en monumentenzorg. En dan hebben die instanties ook nog eens verschillende regels over allerlei verschillende ontwerpen. Laat mij je wegwijs maken in het woud van regels. Ik breng alles in kaart waar jij met jouw specifieke plannen mee te maken hebt. Ik leg je helder uit welke stappen nodig zijn om tot uitvoering te komen. En als je wilt, ga ik langs alle loketten en begeleid ik jouw project van begin tot eind.

Teus van Essen
Omgevingsadviseur

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 08

adres

Teus' Advies
Teus van Essen
Anthonie Fokkerstraat 61K
3772 MP Barneveld​

contact

06 - 15 65 80 65