UITEENLOPENDE

werkvelden

BEDRIJVEN, GROEN, SPORT, RECREATIE, NATUUR

Ruimtelijke ordening kent tal van werkvelden. Of je vraag nu betrekking heeft op bedrijven, groen, sport, recreatie of natuur, ik kan je erbij helpen. 

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 35

Buitengebied

Het buitengebied kent tal van uitdagingen en diverse belangen komen er samen. Denk aan landbouw, stikstof, natuurontwikkeling, landinrichting, waterbeleid, mestbeleid en recreatie. Er zijn agrariërs die willen groeien en er zijn agrariërs die willen stoppen. Onder welke voorwaarden kan groei plaatsvinden en wat moet er gebeuren met al die vrijkomende agrarische bedrijfslocaties? Ondertussen hebben andere bedrijven en andere buitenlui hun plek gevonden in het buitengebied. Ook zij hebben wensen. Wij hebben ruime ervaring in het samenbrengen van de diverse en verschillende belangen in het buitengebied.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 38

Woonwijken

Nieuwe woningen blijven voorlopig nog wel nodig. Maar voordat nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, moet er vaak eerst een hele puzzel gelegd worden. Zeker in bestaande, gebouwde omgevingen is dit complex. Vanaf het eerste idee tot omgevingsvergunning, komen diverse factoren om de hoek krijgen. Naar welk woningtype is behoefte? Is woningbouw wel haalbaar op deze plek? Wat doe je met de bestaande bebouwing? Wat zit er in de grond? Hoe hou je rekening met de buren? Allemaal vragen die een antwoord nodig hebben, nog voordat de schop de grond in gaat.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 37

Recreatie

Een goed recreatiebedrijf is vaak een bedrijf dat de kwaliteiten van de omgeving respecteert en benut. En laten wij daar nu net goed in zijn: omgaan met de omgevingskwaliteiten. Wij helpen diverse recreatieondernemers met het verwezenlijken van hun plannen. Dat kan gaan om uitbreiding, de herontwikkeling van bestaande terreinen en ook om de realisatie van compleet nieuwe accommodaties.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 36

Bedrijventerreinen

Ondernemers hebben ruimte nodig. Maar die ruimte ligt niet voor het oprapen. En als de ruimte wel voor het oprapen ligt, dan mag die vaak niet zomaar in gebruik genomen worden. Wij helpen ondernemers met hun huisvestingsvraagstukken en maken de ‘papierwinkel’ op orde. Van het maken van wijzigingen van het omgevingsplan tot gebruiksmelding. En van een kleine overkapping voor een paar containers tot een heel bedrijventerrein.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 31

Landgoederen

Veel landgoederen hebben een rijke geschiedenis. Maar om te voorkomen dat die geschiedenis alleen nog in de boeken terug is te vinden, zijn ook op een landgoed soms nieuwe functies en gebouwen nodig. Het behoud van het landgoed staat dan altijd voorop: behoud door ontwikkeling. Ook vraagt de inpassing van een nieuwe functie in de cultuurhistorisch waardevolle omgeving veel aandacht. Het begint altijd met een goed plan.

Teus Advies monumenten

Monumenten

Monumenten kennen een heel eigen aanpak als het om herbestemmen gaat. Als je een monumentaal pand een nieuwe functie wilt geven, dan heb je met specifieke regels te maken. Ook heb je dan vaak van doen met een monumentencommissie. Een herbestemming start eigenlijk altijd met een goede analyse naar de staat en de mogelijkheden van het pand. Van daaruit maken we een plan om het monument klaar te maken voor de toekomst en zo te behouden.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 08

adres

Teus' Advies
Teus van Essen
Anthonie Fokkerstraat 61K
3772 MP Barneveld​

contact

06 - 15 65 80 65