Thema’s

Functieverandering

U wilt stoppen met uw bedrijfslocatie in het buitengebied. Of het bedrijf is al gestopt, maar de overbodig geworden gebouwen staan er nog. Kunt u dan meedoen aan een rood-voor-rood-regeling? En, als dat een optie is, moet er het nodige gebeuren om dit in een bestemmingsplan te verwerken. Wat is daarvoor de beste aanpak? Teus’ Advies heeft veel ervaring met rood-voor-rood-regelingen, ook wel functieverandering genoemd. Teus’ Advies kan de haalbaarheid voor u in beeld brengen en zorg dragen voor het benodigde bestemmingsplan.

Recreatie

Een bed & breakfest beginnen? Of een theetuin met een minicamping? Of een andere recreatieve functie? Al snel komt dan de vraag om de hoek kijken: past dat wel past in het bestemmingsplan? Vaak gelden hiervoor specifieke regels. En wat moet u doen, als uw idee/droom niet past in die regels? Teus’ Advies kan u hierin bijstaan. Met een grondige aanpak kijken we hoe we uw wensen kunnen realiseren.

Herbestemming

Ruimtegebruik verandert altijd. Bestaand vastgoed kan daardoor zijn functie verliezen. Een nieuwe funcie is dan nodig. Dat betekent niet dat de bestemming automatisch meeverandert. Kan die bestemming veranderd worden? Wat is daarvoor de beste aanpak? Moet het met een wijziging van het bestemmingsplan of kan het ook met een omgevingsvergunning? Voor dat soort vragen helpt Teus’ Advies u aan een antwoord.

Bedrijfsuitbreiding

Het gaat goed; u wilt u bedrijf uitbreiden. Wat zijn de mogelijkheden? Teus’ Advies kan u bijstaan om dat in beeld te brengen. In de eerste plaats kijken we naar het optimaal gebruiken van de bestaande mogelijkheden. Kan u daarmee niet uit de voeten, dan gaan we kijken of die mogelijkheden aangepast kunnen worden. U wordt hierbij ontzorgt. Teus’ Advies kan het hele traject van u overnemen. U kan dan verder met ondernemen. Tegelijkertijd weet u precies wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren voor de uitbreiding.