TUNE IN OP

MIJN DIENSTEN

PROBLEEMOPLOSSERS

Je hebt een idee, plan, probleem of misschien juist een uitdaging. En dan? Welke stappen moet je zetten? Welke paden moet je  volgen in het oerwoud dat omgevingsrecht heet? Hoe krijg je het richting uitvoering? Maar allereerst, waar moet je überhaupt mee beginnen? Zijn dit jouw vragen? Dan zijn mijn diensten het antwoord.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 24

bestemmingsplan

Op basis van mijn jarenlange expertise en ervaring, maak ik bestemmingsplannen van A tot én met Z. Dat doe ik vlot, degelijk en accuraat. Ik weet wat nodig is en op welke deuren ik moet kloppen. Ook het door de procedure begeleiden van bestemmingsplannen is voor mij bekend terrein. Uiteraard maak ik mijn bestemmingsplan conform de (digitale) eisen die daar landelijk en gemeentelijk aan worden gesteld.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Opstellen van bestemmingsplannen
• Maken van wijzigingsplannen
• Procedurebegeleiding
• Aanvragen bestemmingsplanwijzigingen

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 23

Bouwplanbegeleiding

Bij bouwplanbegeleiding mag je rekenen op ondersteuning van je projecten van idee tot uitvoering. Met kennis van zaken zorg ik ervoor dat de te nemen stappen ook daadwerkelijk genomen worden. En dat kan gaat om het maken van een eerste schets of het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning. Persoonlijke benadering en streven naar het beste resultaat gaan voor mij hand in hand.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Haalbaarheidsstudies en principeverzoeken
• Begeleiden bestemmingsplantrajecten
• Projectleiding voor bouwplanuitwerkingen
• Verzorgen aanvragen om omgevingsvergunning

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 26

ruimtelijke onderbouwing

Als projecten niet in het bestemmingsplan passen, kunnen ze door middel van een omgevingsvergunning vaak toch vergund worden. Hier is wel een ruimtelijke onderbouwing voor nodig. In deze onderbouwing moet aangetoond worden dat het project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Heb je een ruimtelijke onderbouwing nodig? Neem dan contact met mij op.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Ruimtelijke motiveringen voor kleinere projecten
• Ruimtelijke onderbouwingen voor projecten in het buitengebied
• Ruimtelijke onderbouwingen voor stedelijke projecten
• Alle benodigde onderzoeksrapportages

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 20

Ruimtelijk advies

Heb je te maken met ruimtelijke vraagstukken of doen er zich juridische procedures voor? Dan kan ik je hier met de juiste expertise mee helpen of bijstaan. Niet met uitgebreide juridische verhandelingen, maar juist met begrijpelijk advies dat bijdraagt aan het realiseren van oplossingen. Het is mijn doel om vanuit jouw belang tot de beste oplossing te komen. Of het nu om jouw eigen project gaat, of die van de buren.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Indienen van zienswijzen op bestemmingsplannen
• Bezwaar maken tegen omgevingsvergunningen
• Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures
• Juridische bijstand in handhavingsprocedures.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 08

adres

Teus' Advies
Teus van Essen
Anthonie Fokkerstraat 61K
3772 MP Barneveld​

contact

06 - 15 65 80 65