Sneak-peak: KMAR-gebouw

2 juni 2021

KMAR-gebouw Teus Advies Teus van Essen Barneveld

Momenteel begeleiden we de planontwikkeling voor de herbestemming van het KMAR-gebouw. Het KMAR-gebouw is onderdeel van de voormalige Prins Mauritskazerne in de gemeente Ede. Dit terrein wordt ontwikkeld tot een gaaf woon- en werkgebied.

Bij de ontwikkelingen krijgen de monumentale gebouwen een nieuwe invulling, waaronder het gebouw dat vroeger de Koninklijke Marechaussee huisvestte. Het vinden en uitwerken van een goede invulling voor het gebouw, waarmee de monumentale waarden worden hersteld en behouden is hier de centrale opgave. Voor dit project verzorgen wij de procesbegeleiding en de vergunningsaanvragen. Ook werkten en werken wij mee aan de contractsvorming, de bouwplanontwikkeling en -uitwerking, het inrichtingsplan voor de buitenruimte en de subsidieaanvragen voor de restauratie en herbestemming van het monument.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 06 (1)

Ontdek wat mogelijk is

Wil je bouwen, verbouwen, slopen of een bestaand perceel of een bestaand bouwwerk een andere bestemming geven? Dan heeft dit impact op de leefomgeving. En dit maakt dat je met regels te maken hebt. Denk aan regels vanuit lokale en provinciale en overheden, waterschappen en monumentenzorg. En dan hebben die instanties ook nog eens verschillende regels over allerlei verschillende ontwerpen. Laat mij je wegwijs maken in het woud van regels. Ik breng alles in kaart waar jij met jouw specifieke plannen mee te maken hebt. Ik leg je helder uit welke stappen nodig zijn om tot uitvoering te komen. En als je wilt, ga ik langs alle loketten en begeleid ik jouw project van begin tot eind.

Teus van Essen
Omgevingsadviseur

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 08

adres

Teus' Advies
Teus van Essen
Anthonie Fokkerstraat 61K
3772 MP Barneveld​

contact

06 - 15 65 80 65