TUNE IN OP

MIJN DIENSTEN

PROBLEEMOPLOSSERS

Je hebt een idee, plan, probleem of misschien juist een uitdaging. En dan? Welke stappen moet je zetten? Welke paden moet je  volgen in het oerwoud dat omgevingsrecht heet? Hoe krijg je het richting uitvoering? Maar allereerst, waar moet je überhaupt mee beginnen? Zijn dit jouw vragen? Dan zijn mijn diensten het antwoord.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 24

omgevingsplan

Op basis van mijn jarenlange expertise en ervaring, maak ik wijzigingen van het omgevingsplan van A tot én met Z. Dat doe ik vlot, degelijk en accuraat. Ik weet wat nodig is en op welke deuren ik moet kloppen. Ook procedurebegeleiding is voor mij bekend terrein. Uiteraard werk ik conform de (digitale) eisen die daar landelijk en gemeentelijk aan worden gesteld.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Opstellen van omgevingsplannen
• Maken van wijzigingen van omgevingsplannen
• Procedurebegeleiding
• Aanvragen van wijzigingen van omgevingsplannen

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 23

omgevingsvergunning

Bij Teus’ Advies mag je rekenen op ondersteuning van je projecten van idee tot uitvoering. Met kennis van zaken zorg ik ervoor dat de te nemen stappen ook daadwerkelijk genomen worden. En dat gaat om het maken van een eerste schets of het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning. Persoonlijke benadering en streven naar het beste resultaat gaan voor mij hand in hand.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Haalbaarheidsstudies en principeverzoeken
• Begeleiden omgevingsplantrajecten
• Projectleiding voor bouwplanuitwerkingen
• Verzorgen aanvragen om omgevingsvergunning

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 26

ruimtelijke motivering

Als projecten niet in het omgevingsplan passen, kunnen ze door middel van een omgevingsvergunning vaak toch vergund worden. Hier is wel een ruimtelijke motivering voor nodig. Hierin moet aangetoond worden dat het project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Heb je een ruimtelijke motivering nodig? Neem dan contact met mij op.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Ruimtelijke motiveringen voor kleinere projecten
• Ruimtelijke motiveringen voor projecten in het buitengebied
• Ruimtelijke motiveringen voor stedelijke projecten
• Alle benodigde onderzoeksrapportages

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 20

Ruimtelijk advies

Heb je te maken met ruimtelijke vraagstukken of doen er zich juridische procedures voor? Dan kan ik je hier met de juiste expertise mee helpen of bijstaan. Niet met uitgebreide juridische verhandelingen, maar juist met begrijpelijk advies dat bijdraagt aan het realiseren van oplossingen. Het is mijn doel om vanuit jouw belang tot de beste oplossing te komen. Of het nu om jouw eigen project gaat, of die van de buren.

DIT IS WAAR IK JE MEE KAN ONDERSTEUNEN:

• Indienen van zienswijzen op omgevingsplannen
• Bezwaar maken tegen omgevingsvergunningen
• Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures
• Juridische bijstand in handhavingsprocedures.

Teus van Essen Teus Advies Ruimtelijke ordening 08

adres

Teus' Advies
Teus van Essen
Anthonie Fokkerstraat 61K
3772 MP Barneveld​

contact

06 - 15 65 80 65